GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

 

Geodetska uprava RS - GURS

Inženirska zbornica Slovenije - IZS

Geodetski inštitut Slovenije

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Gospodarsko interesno združenje geodetskih izvajalcev - GIZ GI

Zveza geodetov Slovenije - ZGS

Mednarodna zveza geodetov - FIG

Mednarodna zveza za geodezijo in geofiziko - IUGG

Mednarodno združenje za geodezijo - IAG

Geodetski vestnik