GEOM

VIZITKA

STORITVE

ZAKONODAJA

APLIKACIJE

POVEZAVE

 

Naziv podjetja:

GEOM2, geodetske storitve d.o.o.

Sedež podjetja:

Kovorska cesta 9, 4290 TRŽIČ

Odgovorna oseba:

Teja Oman, univ. dipl. inž. geod.

- pooblaščena geodetinja, enotni žig št. IZS Geo0376

- geodetinja z geodetsko izkaznico št. 186053

GSM telefon:

040 576 985

E-mail:

geom.teja@icloud.com

URL:

www.geom.tejaoman.info

Matična številka:

8619441

Davčna številka / ID za DDV:

SI 57945748

Osnovni kapital:

12.661,71 EUR

Številka TRR:

SI56-0312-6100-1133-789, odprt pri Banki SKB d.d.

Podjetje je bilo ustanovljeno 5.3.2020 s preobikovanjem iz gospodarske družbe

GEOM, Teja Oman s.p.